19 Mart 2009 Perşembe

IRK NEDİR?

Aynı veya benzer fiziksel gösteren insan toplulukları ırkları meydana getirirler. Bir insanın hangi Irk’a mensup olduğunu belirlemek için saç, göz ve ten rengi, göz şekli gibi fiziksel özellikleri incelenir. Ayni fiziksel özellikleri taşıyan insanlar topluluğu bir ırktan demektir. İnsan ırklarını ilk sınıflandıran Alman doğa bilgini Friedrich Blumenbach'tır. Blumenbach, insan ırklarını derilerinin rengine ve fiziksel özelliklerine göre dört gruba ayırmıştır:

1- Beyaz Irk (Türkler, İtalyanlar vs)
2- Siyah ırk (Bütün Afrikalılar ve bazı Pasifik vs)
3- Sarı/Mongoloid Irk (Moğollar, Japonlar vs )
4- Renkli Irk (Afganlar, Hintliler, Pakistanlılar, Kızılderililer vs)

Bu dört büyük grup, kendi içlerinde Alt Irk gruplarına bölünür. Beyaz Irk kendi içinde beş Alt Irk Grubuna ayrılmıştır.

1- Alpin Irkı
2- Nordik Irkı
3- Dinarik Irkı
4- Slav Irkı
5-Akdeniz Irkı

Türkler, Beyaz Irkın Alpin Alt Irk grubuna mensup bir ırktır. Saç genelde kumral, bazen sarışın, ten rengi ise beyaz veya buğday tonlardadır. Gözler çekik değil, çakır veya badem şeklindedir.

Irk tanımı yapılırken, insan grupları arasındaki büyük farklılıklar veya benzerlikler üzerinde durulur.